Uitnodiging
Fotoserie 1
Fotoserie 2
Retraites 2017
Informatieaanvraag

Doornenburg, 23 oktober 2008

De scherpe snoeimessen glinsteren in het koude licht van de winterzon
De wilgen -kreunend onder het gewicht van de lange ‘garren’
Wachtend op de bevrijdende ingreep van de knotter (gnituh treg)


Aan de vrijwilligers van de Doornenburgse KNOTPLOEG

De maand november is in zicht, dus begint vanaf volgende week zaterdag -1 november- het Knotseizoen weer. Daartoe tref je hieronder nog wat nadere informatie aan.

Maar eerst even dit: recentelijk heeft Henk (van de Welk) zijn administratie m.b.t. de knotactiviteiten overgedragen aan mij, nadat hij al eens eerder gepolst had of ik dat wilde doen. Het antwoord was positief, dus bij deze weten jullie dan ook, dat het administratieve werk en de coördinatie m.i.v. het nieuwe seizoen bij mij berusten.
Een oprecht woord van dank aan Henk voor al zijn werkzaamheden, m.n. ‘achter de schermen’ is hierbij zeker op zijn plaats.

Dan het eigenlijke werk: het knotten van de wilgen. We beginnen op 1 november weer in de Roswaard, daar waar we in maart van dit jaar zijn gestopt: langs de Rijndijk tussen de hectometerpaaltjes 22 en 23 (komend vanuit de Kerkstraat, linksaf de dijk op)
Wanneer deze rij (ca. 12 bomen) klaar is, gaan we naar de zomerdijk ter hoogte van het gemaal en volgt daarna de meest oostelijke rij in de Roswaard, die alweer 2 of 3-jarig hout draagt. Ook de oprijlaan van het kasteel staat voor dit seizoen gepland. Mocht er binnen het tijdsbestek van 10 zaterdagen nog ruimte over zijn, dan komen de wilgen in de Angerense polder bij Brouwershof wellicht nog aan bod.

Misschien handig om de betreffende “Knotzaterdagen” alvast te noteren.

Wanneer de (weers)omstandigheden zodanig zijn, dat de werkzaamheden moeten worden afgelast, krijgen jullie daarvan bericht, hetzij telefonisch, hetzij per e-mail*. Dat zal in de regel tussen 8.00 en 8.30 uur zijn op de betreffende zaterdag. Of de dag er voor als de weersvoorspellingen overduidelijk zijn.

Henk zal voor de ladders, zagen, snoeimessen, handschoenen, helmen, etc. zorgen;
Ellen staat zoals altijd weer klaar voor de catering: koffie/thee, met wat erbij.
Waarvoor ook Ellen op deze plek best eens een hartelijk ‘dank-je-wel’ verdient; bij deze.
Misschien is het goed om in dit kader nog eens te benadrukken, dat van alle attributen die Henk meesleept er eentje is, die niet of nauwelijks door ons wordt gebruikt: de veiligheidshelm. We zijn weliswaar tegen ongevallen verzekerd, maar de vraag blijft of je bij onverhoopt hoofdletsel voldoende gedekt bent, wanneer de verzekeraar gaat aantonen dat je geen helm hebt gedragen. Let wel: het is geenszins mijn bedoeling om het moraliserende vingertje op te steken. Echter is het best wel goed om er nog eens even bij stil te staan.

Hopelijk zullen we op alle geplande zaterdagen met voldoende mensen zijn om de voorgenomen klus te klaren: vele handen maken immers licht werk!
Mede namens Henk en Piet, onze nestors en noeste werkers van het eerste uur, wil ik jullie dan ook graag uitnodigen om samen dit belangrijke stukje natuurbeheer in een van onze mooiste buitengebieden weer ter hand te nemen.

Met een vriendelijke groet en tot volgende week zaterdag

Gert Huting
Blauwe Hoek 7
6686 AD Doornenburg
0481 – 421522
gertwiep@planet.nl

Graag zou ik van iedereen die daarover beschikt zijn/haar e-mailadres willen hebben. Zouden jullie me dat willen mailen? Waarvoor dank.
RouteContactSite info